Kompletne
usługi

Stała działalność

VAT powinien być deklarowany 6 razy do roku. Raportowanie zobowiązań wobec organów podatkowych dokonuje się drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Altinn.no. Wpłata należnego podatku musi następować w określonych momentach na stałe konto, oznaczone numerem KID. Zwrot nadpłaconego podatku administracja podatkowa wpłaci na norweskie konto bankowe.

Jeśli firma ma obroty mniejsze niż 1 000 000 NOK/rok, może wnieść o roczne deklaracje.

Wymóg dotyczący sprawozdań, dokumentowania i przechowywania jest regulowany przez Ustawę o rachunkowości i Ustawę o VAT. VIEW Tax spełnia wymóg zatwierdzenia według Ustawy o rachunkowości.
L%C3%B8nn%20Xledger%20VAT

Zarezerwuj spotkanie