Kompletne
usługi

Fakturowanie

VIEW Tax oferuje fakturowanie za pośrednictwem aplikacji internetowej Xledger. Dostosowujemy layout z logo klienta, informacjami prawnymi oraz kodami produktów w ramach procedury startowej. Klient może fakturować za pośrednictwem profilu użytkownika i aplikacji. Potrzeba zapisywania i dokumentacji jest spełniona za pomocą tego rozwiązania rozliczeniowego, w którym wszystkie transakcje udokumentowane są przez obraz faktur i ich podstaw. Aplikacja umożliwia wysyłanie upomnień i not odsetkowych za zwłokę. Procedury są zgodne z prawem norweskim, ale indywidualne dostosowanie przypomnień jest całkowicie możliwe.

Integracja bankowa umożliwia wyświetlanie w czasie rzeczywistym informacji na temat należności i płynności. Dla klientów używających konta klienta VIEW Tax, rozliczanie klientów następuje na bieżąco.

Prawo norweskie jest otwarte dla klienta aby mógl fakturować poprzez własny system. Wymogi do numeru faktury, specyfikacji konta, dokumentacji sprzedaży i przechowywania danych są takie same – niezależnie od zastosowanego systemu. Przy wyborze tego rozwiazania klient musi udostępnić wgląd do danych na żądanie agencji lub organu publicznego.
pc%204

Zarezerwuj spotkanie